Language    Hakkımızda  Referanslarımız  : info@medconsakademi.com | : 0216 658 87 33  |||||

Temel İlk Yardım Eğitimleri


Kurumumuz, İlk Yardım Eğitmeni Belgesine sahip 20'nin üzerinde Hekim, Hemşire, Sağlık Eğitim Uzmanından oluşan eğitmen kadrosuyla hizmet veren Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir İlk Yardım Eğitim Merkezi'dir. Sertifikalı Temel İlk Yardım Eğitimleri 16 saat (2 gün) sürmektedir.

 

İlk Yardım Eğitimi Güncelleme


Geçerlilik süresi 3 yıl olan ilk yardımcı sertifika ve kimliği, bu sürenin bitiminden sonra en geç bir ay içinde yenilenmesi gerekmektedir. Bu süre zarfında yapılacak sekiz saatlik (bir gün) hatırlatma eğitimi ile ilk yardım güncellemeleri yapılır.

 

Özel İlk Yardım Eğitimleri


Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan İlk Yardım Yönetmeliği ile işletmelerde her 20 çalışandan biri “Temel İlk Yardım Eğitimi” almakla yükümlü kılınmıştır. Ancak ilk yardım süreci ilk tanı olan kişiyle başladığı için, diğer çalışanların da bu konuda eğitim alması ilk yardımcıların etkinliğini artıracaktır.

 


Yangın Eğitimleri


Med Cons Eğitim Merkezi muhtemel yangın ve afet durumlarında meydana gelebilecek zararı en aza indirebilecek bilgi ve beceri düzeyine sahip olmayı sağlamaya ve yönetmelikler gereği firmaların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik aşağıdaki eğitimleri düzenlemektedir.

 

Acil Durum Eğitimleri


Acil Durum Eğitimlerinde aşağıdaki başlıklar çerçevesinde eğitim verilir. • Acil Durum Ekiplerinin Kurulması ve Görevleri, • Acil Durum Planının Hazırlanması, • Afet Nedir?  • Afet Çeşitleri-Özellikleri-Sonuçlar, • Dünyanın Oluşumu ve Depremler, • Deprem Öncesinde-Esnasında-Sonrasında Alınacak Önlemler,...

 

Yüksekte Çalışma Eğitimleri


Bu eğitim ile çalışanların yüksekte çalışma yöntemlerini öğrenerek, yüksekte çalışma gerektiren işlerden kaynaklanabilecek risklerin en aza indirmesi sağlanmaktadır ve işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir.

 


Kapalı Alanlarda Çalışma Eğitimi


Kapalı Alanlarda Çalışma Eğitimi ile kapalı alanlarda yapılan çalışmalardan kaynaklanabilecek iş sağlığı ve güvenliği riskleri değerlendirilir ve kapalı alanlarda yapılan çalışmalardan kaynaklanabilecek riske göre alınabilecek iş sağlığı ve güvenliği önlemlerin eğitimi verilir.

 

Patlamadan Korunma Dokümanı Eğitimi


Kurumumuz tarafından verilen bu eğitim ile Patlamadan Korunma Dökümanı hazırlayabilecek ve işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için alınması gerekli önlemleri belirleyebileceksiniz.

 

Ergonomi Eğitimleri


Ofis Ergonomisi, — Uygulamalı Ofis Ergonomisi Semineri (Ergonomi Ekibi İçin), — Uygulamalı Ofis Ergonomisi Semineri (Çalışanlar İçin), — Uygulamalı Endüstriyel Ergonomi Semineri (Ergonomi Ekibi İçin), — Uygulamalı Endüstriyel Ergonomi Semineri (Çalışanlar İçin)...

 


Hijyen Eğitimi


Yönetmeliğin kapsadığı iş yeri sahipleri ve işletenleri, çalışanlarının hijyen eğitimi almasından ve belgeli olarak çalıştırılmasından birinci derecede sorumludur. Bizzat çalışmaları durumunda iş yeri sahipleri ve işletenleri de bu eğitimi almaya mecburdur.

 

Risk Değerlendirmesi


1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yanında 1 tek işçi çalıştıran işyerleri, siteler, apartmanlar dahi Risk Analizi yaptırmak zorundadır. Risk Değerlendirilmesinin ülkemizde bir iş kültürü haline gelmesi ile bu kayıplar önlenecek, işletmelerin sağlık giderleri azalacak, hizmet ve üretimde kalite artacaktır.

 

 

Acil Durum Planları


İşyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım vb. konularda yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yönetilmesi ve bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi

 


İSG Ölçüm ve Analizleri


6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun “İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar” maddesi gereği, Med Cons olarak hizmet vermekteyiz.

 

Çevresel Ölçüm ve Analizleri


Çevre mevzuatı kapsamında; Emisyon Ölçümleri ve Analizleri, Hava Kalitesi Ölçüm ve Analizleri, Gürültü ve Titreşim Ölçümleri, Su, Atık Su, Kullanım Suyu Analizleri, Atık Yağ Analizleri konularında Med Cons olarak hizmet vermekteyiz.

 

Mobil Sağlık Tarama


6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve ilgili yönetmelikler gereği iş yerlerinde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılması yasal bir yükümlülüktür. Çalışanların sağlık taramalarının işe girişten başlayarak periyodik olarak yapılması ve saklanması gerekmektedir.

 


Revir Kurulumu


Umumi Hıfzıssıhha Kanunu Madde 180'de belirtildiği üzere en az 50 çalışanı olan işyerlerinde, çalışanların sağlığı ve tedavisi için işyeri hekimi, kanuna uygun bir hasta odası ve ilk yardım malzemelerinin bulunması zorunluluğu vardır.

 

Patlamadan Korunma Dökümanı


Patlamadan korunma dokümanında, patlama riskleri belirlenerek, patlayıcı ortam oluşabilecek yerler sınıflandırılır. Ayrıca çalışanların sağlık ve güvenliklerinin patlayıcı ortam risklerinden korunması için asgari gerekler ve uygun ekipman, koruyucu sistemler sunulur.

 

Kişisel Gelişim Programları


Bireylerin daha mutlu ve yaşam kalitelerinin yüksek olması, performanslarını etkileyen engelleri aşmaları ile mümkündür. Amacımız, kişisel gelişim programları ile çalışanların güçlü ve gelişime açık yetilerine odaklanarak yaratıcı potansiyellerini açığa çıkarabilmelerini sağlamaktır.

 


Nefes Koçluğu


Nefes alıp vermek, yaşantımızın her anında yaptığımız ve bizim hayatta kalmamızı sağlayan en önemli yaşamsal fonksiyondur. Nedense nasıl nefes alıp verdiğimize hiç dikkat etmeyiz. Doğru nefes alamayan kişi günde ortalama 20.000 kere hatalı nefes alıyor demektir.

 

Kurumsal Eğitim ve Danışmanlık


Med Cons olarak Dış Ticaret, İnsan Kaynakları, Kişisel Gelişim, Sağlık Sektörü, Satış ve Pazarlama, Yönetim ve Liderlik, Kalite Yönetim Sistemleri konusunda kurumunuza eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

 

Kurumsal Beslenme Danışmanlığı


Kurumsal Beslenme Danışmanlığı kapsamında şirketin mutfak denetimi ve menü danışmanlığının yapılması, çalışanlarının beslenme bilgi seviyesinin arttırılması ve üst düzey yöneticilere yönelik sağlıklı ya?am programlarının geliştirilmesi amacıyla hizmet sunmaktadır.

 Uzaktan Eğitim


Uzaktan eğitim ile akılda kalıcı, eğlenceli, video destekli, etkileşimli anlatımı ile bilgisayar ve internet erişimi olan her yerde, bir kişinin hayatını kurtarabilecek doğru ve güncel ilk yardım bilgilerine, İSG konusundaki önemli, yararlı ve paket haline getirilmiş eğitimlere/bilgilere en ekonomik ve en zahmetsiz şekilde sahip olabilirsiniz.  Referanslarımız


 FACEBOOK/medcons


 LINKEDIN/medcons

INSTAGRAM/medcons

2017 | Her Hakkı Saklıdır | medconsakademi.com